Nasiona

Nasiona

Wartość plonu jest zależna od jakości nasion, których użyliśmy do siewu. Wraz z rozwojem rolnictwa rozwijały się także badania oraz metody, którym były podawane nasiona – na tej podstawie oceniano ich jakość. Dziedzina odnotowała bardzo duży rozwój w XIX wieku. Wtedy również powstały pierwsze stacji kontroli nasion. Podczas oceny jakości nasion zwraca się szczególną uwagę na ich czystość, zdolność kiełkowania, czy ich czystość. Czystość nasion wpływa na zmniejszenie zachwaszczenia upraw. Za szybkie i równomierne wschody jest odpowiedzialna zdolność kiełkowania. Im dorodniejsze nasiona tym większy plon rośliny. Z kolei dobra zdrowotność nasion ogranicza występowanie chorób i szkodników.