Rolnictwo ekologiczne

Rolnictwo ekologiczne

Jest to ogólny system zarządzania gospodarstwem i produkcją żywności, który łączy w sobie najkorzystniejsze praktyki dla środowiska oraz wysoki stopień różnorodności biologicznej, a także ochronę zasobów naturalnych. Jest również świetną alternatywą dla rolnictwa konwencjonalnego. Produkcja ekologiczna jest bardzo zróżnicowana. Głównie ze względu na konieczność wykorzystanie naturalnych powiązań w naturze dla osiągnięcia rozmaitych celów. Warto także odnotować, że wzrost popularności rolnictwa ekologicznego przyczynia się do zwiększenia suwerenności żywieniowej małych gospodarstw.

Gospodarstwo ekologiczne

Coraz więcej rolników chce prowadzić gospodarstwo ekologiczne. Bardzo nas to cieszy, im więcej ludzi pójdzie za tym trendem, tym lepiej. Ekologiczne zarządzanie gospodarstwem polega na tym, aby zarządzać żywnością oraz gospodarstwem w sposób jak najkorzystniejszy dla naszego środowiska. Gospodarstwo ekologiczne jest również świetną alternatywą dla rolnictwa konwencjonalnego.